Felixs fotografie

oog voor detail

Leuvenumse Bos


All Images Copyright © Felix Sedney.

Leuvenumse Bos
Het Leuvenemsebos ligt in de omgeving van Harderwijk en Hierden. Het is een bos waar veel grote beuken groeien en waar een beek doorheen stroomt, de Hierdense beek of Leuvenemse beek. Vooral in de herfstperiode is het hier schitterend. De beuken zorgen voor prachtige herfstkleuren, terwijl de spiegeling in he water van de beek het beeld compleet maakt. Nevenstaande foto is op een plek gemaakt waar de beek een bocht maakt. Het was mijn bedoeling om gedurende verschillende jaargetijden vanaf dit punt een foto te maken. Door een grondige reconstructie van de beek was dat uiteindelijk niet meer zinvol, omdat het beeld sterk veranderd is.
Leuvenumse Bos
De Leuvenumse Beek is onderdeel van de Hierdense Beek, een beek met 3 namen: de beek start bovenstrooms als Staverdense Beek, gaat dan over in Leuvenumse Beek en eindigt als Hierdense Beek in het randmeer bij Hierden. Vroeger waren er een aantal papiermolens langs de beek. Er loopt een herstructureringsproject, waarbij de beek minder diep moet worden en meer moet meanderen. In het verleden is de beek rechtgetrokken om scheepvaart mogelijk te maken. Tijdens de grote droogte van de zomer van 2018 is de beek grotendeels drooggevallen wat een troosteloos aanblik boodt.
Leuvenumse Bos
Als er veel neerslag is geweest blijft er water staan in de dalen. Als dit zich in de herfst voordoet, nemen de fotogenieke locaties sterk toe. De herfstkleuren gecombineerd met de reflecties bieden veel uitdagingen voor de landschapsfotograaf.
Leuvenumse Bos
In het noord-oosten van dit gebied ligt een stuifzandgebied, het Hulshorsterzand. Hier vind je een heuvelachtig terrein, met zandheuvels, waar het stuivende zand wordt vastgehoden door de bomen. Zelf ben ik ze niet tegengekomen, maar op het Hulshorsterzand zouden de volgende zeldzame dieren moeten voorkomen, de mierenleeuw, nachtzwaluw en duinpieper.
Namibie
Namibie
Namibie
Namibie